The Weathered Head at Onigashima

()ざらし(ざらし)()(くび)()(おに)()(しま)にて(にて)nozarashi no kubi, onigashima nite

Seven Crimes and Punishments

鬼ヶ島の中央に円尾坂onigashima no chuuou ni enbizaka
坂の上の刑場にはさらし首saka no ue no keijou ni wa sarashi kubi
長い血染めの髪nagai chizome no kami風に吹かれkaze ni fukare
さらりさらり横に流れゆくsarari sarari yoko ni nagareyuku

いかなる罪犯した首であろうかikanaru tsumi okashita kubi de arou ka
何も知らぬ旅の僧が人に問うnani mo shiranu tabi no sou ga hito ni tou
呉服屋の主人とその家族をgofukuya no shuujin to sono kazoku wo
鋏で刺した女だというhasami de sashita onna to iu

かように美麗な女子(おんなご)がkayou ni bireina onnago ga
なにゆえ人を殺めたかnaniyue hito wo ayameta ka

野ざらしの女は何も語らないnozorashi no onna wa nani mo kataranai
嗚呼aa鬼ヶ島onigashimaさらし首sarashi kubi

咎人の供養も愚僧の務めtoganin no kuyou mo gusou no tsutome
あくる日も訪れた円尾坂の上akuru hi mo otozureta enbizaka no ue
首の前に先客kubi no mae ni senkyaku童(わらし)が一人warashi ga hitori
彼はいかなる者であろうかkare wa ikanaru mono de arou ka

僧の問いに童はこう答えたsou no toi ni warashi wa kou kotaeta
この首を切り落としたのは自分だとkono kubi wo kiriotoshita no wa jibun da to
罪深き女だが憐れでもあるtsumibukaki onna da ga aware demo aru
共に手を合わせ経を唱えたtomo ni te wo awase kei wo tonaeta

女は腕のいい仕立屋でonna wa ude no ii shitateya de
雅(みやび)な著物を織ったというmiyabina kimono wo otta to iu

されどもう鋏を持つ腕もないsaredomo mou hasami wo motsu ude mo nai
嗚呼aa円尾坂enbizakaさらし首sarashi kubi

どんなに綺麗な着物でもdonna ni kireina kimono demo
胴が無ければ着られないdou ga nakereba kirarenai

野ざらしの女は何も語らないnozarashi no onna wa nani mo kataranai
嗚呼aa鬼ヶ島onigashimaさらし首sarashi kubi
嗚呼aa円尾坂enbizakaさらし首sarashi kubi