That King was Born from Mud

()()(おう)()(どろ)より(より)()まれた(まれた)kano ou wa doro yori umareta

EXIT TUNES PRESENTS Vocalocreation feat. Hatsune Miku

千の剣と三の英雄がsen no ken to san no eiyuu ga
彼の王の元に集いし時kano ou no moto ni tsudoishi toki
正義を為し悪を挫くseigi wo nashi aku wo kujiku
軍勢(troupe)となろうtroupe to narou

黄金(きん)の髪を風になびかせkin no kami wo kaze ni nabikase
先陣を駆ける彼の王がsenjin wo kakeru kano ou ga
人ならざる者である事をhito narazaru mono de aru koto wo
誰もが知らぬdare mo ga shiranu

穢れし泥から生まれたその男はkegareshi doro kara umareta sono otoko wa
それでも人のために今日も戦場を往くsoredemo hito no tame ni kyou mo senjou wo yuku

戦友(とも)と共にtomo to tomo ni運命(さだめ)を胸にsadame wo mune ni
突き進む泥の戦士(ソルジャー)tsukisusumu doro no SORUJAA
愛されるため戦うんじゃないaisareru tame tatakau nja nai
愛する故に戦うのだaisuru yue ni tatakau no da

たとえ世界の全ての人がtatoe sekai no subete no hito ga
絶望に苛まれてもzetsubou ni sainamarete mo
たとえその身がいつかひび割れtatoe sono mi ga itsuka hibiware
崩れゆく日が来ようともkuzureyuku hi ga kiyou tomo

嗚呼aa彼は往くkare wa yuku
ただ正義の為tada seigi no tame

「あなたのその身に 血が通っていなくとも"anata no sono mi ni chi ga kayotteinaku tomo
私はあなたのそばにいる」watashi wa anata no soba ni iru"
そう言ってくれた人がいたsou ittekureta hito ga itta
そして二人は結ばれたsoshite futari wa musubareta

人を愛するその心がhito wo aisuru sono kokoro ga
奇跡を起こすkiseki wo okosu
生まれた我が子達の為umareta waga ko-tachi no tame
彼は今日も往くkare wa kyou mo yuku

戦友(とも)と共にtomo to tomo ni運命(さだめ)を胸にsadame wo mune ni
突き進む泥の戦士(ソルジャー)tsukisusumu doro no SORUJAA
愛されるため戦うんじゃないaisareru tame tatakau nja nai
愛する故に戦うのだaisuru yue ni tatakau no da

たとえ世界の全ての人がtatoe sekai no subete no hito ga
絶望に苛まれてもzetsubou ni sainamarete mo
たとえその身がいつかひび割れtatoe sono mi ga itsuka hibiware
崩れゆく日が来ようともkuzureyuku hi ga kiyou tomo

嗚呼aa彼は往くkare wa yuku
ただ正義の為tada seigi no tame

PV

千の剣と三の英雄がsen no ken to san no eiyuu ga
彼の王の元に集いし時kano ou no moto ni tsudoishi toki
正義を為し悪を挫くseigi wo nashi aku wo kujiku
軍勢(troupe)となろうtroupe to narou

黄金(きん)の髪をkin no kami wo風になびかせkaze ni nabikase
先陣を駆けるsenjin wo kakeru彼の王がkano ou ga
人ならざる者である事をhito narazaru mono de aru koto wo
誰もが知らぬdare mo ga shiranu

穢れし泥から生まれたkegareshi doro kara umaretaその男はsono otoko wa
それでも人のために今日もsoredemo hito no tame ni kyou mo
戦場を往くsenjou wo yuku

戦友(とも)と共にtomo to tomo ni運命(さだめ)を胸にsadame wo mune ni
突き進む泥の戦士(ソルジャー)tsukisusumu doro no SORUJAA
愛されるためaisareru tame戦うんじゃないtatakau nja nai
愛する故に戦うのだaisuru yue ni tatakau no da

たとえ世界の全ての人がtatoe sekai no subete no hito ga
絶望に苛まれてもzetsubou ni sainamarete mo
たとえその身がいつかひび割れtatoe sono mi ga itsuka hibiware
崩れゆく日が来ようともkuzureyuku hi ga kiyou tomo

嗚呼aa彼は往くkare wa yuku
ただ正義の為tada seigi no tame

「あなたのその身に」"anata no sono mi ni"
「血が通っていなくとも」"chi ga kayotteinaku tomo"
「私はあなたの」"watashi wa anata no"
「そばにいる」"soba ni iru"
そう言ってくれた人がいたsou ittekureta hito ga itta
そして二人は結ばれたsoshite futari wa musubareta

人を愛するその心がhito wo aisuru sono kokoro ga
奇跡を起こすkiseki wo okosu
生まれた我が子達の為umareta waga ko-tachi no tame
彼は今日も往くkare wa kyou mo yuku

戦友(とも)と共にtomo to tomo ni運命(さだめ)を胸にsadame wo mune ni
突き進む泥の戦士(ソルジャー)tsukisusumu doro no SORUJAA
愛されるためaisareru tame戦うんじゃないtatakau nja nai
愛する故に戦うのだaisuru yue ni tatakau no da

たとえ世界の全ての人がtatoe sekai no subete no hito ga
絶望に苛まれてもzetsubou ni sainamarete mo
たとえその身がいつかひび割れtatoe sono mi ga itsuka hibiware
崩れゆく日が来ようともkuzureyuku hi ga kiyou tomo

嗚呼aa彼は往くkare wa yuku
ただ正義の為tada seigi no tame

EVILS EXTRA

千の剣と三の英雄がsen no ken to san no eiyuu ga
彼の王の元に集いし時kano ou no moto ni tsudoishi toki
正義を為し悪を挫くseigi wo nashi aku wo kujiku
軍勢(troupe)となろうtroupe to narou

黄金(きん)の髪を風になびかせkin no kami wo kaze ni nabikase
先陣を駆ける彼の王がsenjin wo kakeru kano ou ga
人ならざる者である事をhito narazaru mono de aru koto wo
誰もが知らぬdare mo ga shiranu

穢れし泥から生まれたその男はkegareshi doro kara umareta sono otoko wa
それでも人のために今日もsoredemo hito no tame ni kyou mo
戦場を往くsenjou wo yuku

戦友(とも)と共にtomo to tomo ni運命(さだめ)を胸にsadame wo mune ni
突き進む泥の戦士(ソルジャー)tsukisusumu doro no SORUJAA
愛されるため戦うんじゃないaisareru tame tatakau nja nai
愛する故に戦うのだaisuru yue ni tatakau no da

たとえ世界の全ての人がtatoe sekai no subete no hito ga
絶望に苛まれてもzetsubou ni sainamarete mo
たとえその身がいつかひび割れtatoe sono mi ga itsuka hibiware
崩れゆく日が来ようともkuzureyuku hi ga kiyou tomo

嗚呼aa彼は往くkare wa yuku
ただ正義の為tada seigi no tame

「あなたのその身に"anata no sono mi ni
血が通っていなくともchi ga kayotteinaku tomo
私はあなたのそばにいる」watashi wa anata no soba ni iru"
そう言ってくれた人がいたsou ittekureta hito ga itta
そして二人は結ばれたsoshite futari wa musubareta

人を愛するその心がhito wo aisuru sono kokoro ga
奇跡を起こすkiseki wo okosu
生まれた我が子達の為umareta waga ko-tachi no tame
彼は今日も往くkare wa kyou mo yuku

戦友(とも)と共にtomo to tomo ni運命(さだめ)を胸にsadame wo mune ni
突き進む泥の戦士(ソルジャー)tsukisusumu doro no SORUJAA
愛されるため戦うんじゃないaisareru tame tatakau nja nai
愛する故に戦うのだaisuru yue ni tatakau no da

たとえ世界の全ての人がtatoe sekai no subete no hito ga
絶望に苛まれてもzetsubou ni sainamarete mo
たとえその身がいつかひび割れtatoe sono mi ga itsuka hibiware
崩れゆく日が来ようともkuzureyuku hi ga kiyou tomo

嗚呼aa彼は往くkare wa yuku
ただ正義の為tada seigi no tame

EVILS EXTRA (KARENT)

千の剣と三の英雄がsen no ken to san no eiyuu ga
彼の王の元に集いし時kano ou no moto ni tsudoishi toki
正義を為し悪を挫くseigi wo nashi aku wo kujiku
軍勢(troupe)となろうtroupe to narou

黄金(きん)の髪を風になびかせkin no kami wo kaze ni nabikase
先陣を駆ける彼の王がsenjin wo kakeru kano ou ga
人ならざる者である事をhito narazaru mono de aru koto wo
誰もが知らぬdare mo ga shiranu

穢れし泥から生まれたその男はkegareshi doro kara umareta sono otoko wa
それでも人のために今日も戦場を往くsoredemo hito no tame ni kyou mo senjou wo yuku

戦友(とも)と共にtomo to tomo ni運命(さだめ)を胸にsadame wo mune ni
突き進む泥の戦士(ソルジャー)tsukisusumu doro no SORUJAA
愛されるため戦うんじゃないaisareru tame tatakau nja nai
愛する故に戦うのだaisuru yue ni tatakau no da

たとえ世界の全ての人がtatoe sekai no subete no hito ga
絶望に苛まれてもzetsubou ni sainamarete mo
たとえその身がいつかひび割れtatoe sono mi ga itsuka hibiware
崩れゆく日が来ようともkuzureyuku hi ga kiyou tomo

嗚呼aa彼は往くkare wa yuku
ただ正義の為tada seigi no tame

「あなたのその身に血が通っていなくとも"anata no sono mi ni chi ga kayotteinaku tomo
私はあなたのそばにいる」watashi wa anata no soba ni iru"
そう言ってくれた人がいたsou ittekureta hito ga itta
そして二人は結ばれたsoshite futari wa musubareta

人を愛するその心がhito wo aisuru sono kokoro ga
奇跡を起こすkiseki wo okosu
生まれた我が子達の為umareta waga ko-tachi no tame
彼は今日も往くkare wa kyou mo yuku

戦友(とも)と共にtomo to tomo ni運命(さだめ)を胸にsadame wo mune ni
突き進む泥の戦士(ソルジャー)tsukisusumu doro no SORUJAA
愛されるため戦うんじゃないaisareru tame tatakau nja nai
愛する故に戦うのだaisuru yue ni tatakau no da

たとえ世界の全ての人がtatoe sekai no subete no hito ga
絶望に苛まれてもzetsubou ni sainamarete mo
たとえその身がいつかひび割れtatoe sono mi ga itsuka hibiware
崩れゆく日が来ようともkuzureyuku hi ga kiyou tomo

嗚呼aa彼は往くkare wa yuku
ただ正義の為tada seigi no tame